Krzyż Kozacki w Jeżowie Sudeckim

Dom Gwarków w Jeżowie Sudeckim z 1601 r. 

Kościół parafialny w Siedlęcinie pod wezwaniem św. Mikołaja, gotycki, z XIV–XIX w.

Kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki pomocniczy, pod wezwaniem Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy w Siedlęcinie, z XVIII w.

Gotycki dwór obronny w Siedlęcinie z XIV w. – tzw. wieża książęca 

Oficyna przy wieży w Siedlęcinie z drugiej połowy XVIII w.

Schronisko PTTK „Perła Zachodu” w Siedlęcinie