Jeleniogórskie Centrum Kultury powstało w 2002 roku w wyniku połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Regionalnego Centrum Kultury.
JCK jest organizatorem szeregu projektów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym.