UPRAWNIENIA
przewodnik terenowy Warmia i Mazury, pilot wycieczek, przewodnik górski-sudecki
UPRAWNIENIA JĘZYKOWE
rosyjski
KLASA PRZEWODNICKA 1