UPRAWNIENIA
pruvodce krkonosš, kierownik wycieczek szkolnych, pilot wycieczek, przewodnik górski-sudecki
KLASA PRZEWODNICKA 3